Zelfvertrouwen.

Als ROTS; we leren de kinderen een powerpose aan te nemen. Dit is een krachtige houding waarin het kind zich centreert en grondt. Het kind voelt zich sterk en laat zelfvertrouwen zien. Deze houding stimuleert de aanmaak van testosteron en laat cortisol afnemen. Door deze houding zal de ander meer ontzag en respect voor je hebben. Er is wel oefening nodig om deze pose aan te nemen. In onze cursus Rots en Water nemen wij daar de tijd voor en laten ieder op zijn manier deze kracht ervaren.


Als WATER; kinderen kunnen zich in zichzelf terugtrekken, wantrouwig zijn, verstijven of traumatische ervaringen hebben. Het contact met de ander en met het eigen lichaam is afgesloten. De eerste stap is om deze kinderen fysiek weer in hun kracht te zetten. Daarna breiden we dit uit naar de omgeving waar zij weer vertrouwen in krijgen. De oefeningen worden met veel aandacht en overweging uitgevoerd.