Rots en Water

Wat is het Rots en Water programma?
Rots en Water is een Nederlands programma dat is ontwikkeld door Freerk Ykema. Het programma wordt inmiddels al in meer dan 30 landen ingezet voor het begeleiden van jongens en meisjes in een leeftijdscategorie van 4 jaar tot 18+.

Kinderen worden niet geboren met zelfbesef, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden, maar wel met de mogelijkheid om deze te ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk dat wij ouders/verzorgers, onderwijs en maatschappij zich daar bewust van zijn. Wij kunnen de kinderen een stukje van deze positieve sociale vaardigheden bij brengen. Het Rots en Water programma is hier een goede training voor. Het kan kinderen goed helpen bij het weerbaar (Rots) en sociaal vaardig (Water) worden.

Rots en Water is een psychofysieke training. Psychofysiek werken betekend dat je via fysieke (actieve) oefeningen en spelenderwijs positieve sociale vaardigheden aanleert. Het spel en fysieke oefeningen gaan samen met momenten van zelfreflectie en kring gesprekken.

Wat is Rots: Weerbaar
De rotskwaliteit staat voor je krachtig voelen, zelfverzekerd, voor jezelf opkomen. Je bent je bewust van je eigen mogelijkheden.

Wat is Water: Sociaal vaardig
Bij de waterkwaliteit ben je bewust van je eigen gevoelens, ben je meegaand en heb je oog voor elkaar.

In principe zijn de termen Rots en Water de leidraad in het hele programma. Bij elke vorm van communicatie kan een keuze gemaakt worden tussen een rotshouding of een waterhouding.
Doelstelling:
Het Rots en Water programma heeft de volgende doelstellingen:
Bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden.
Ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfrespect, grensgevoel en het leren vertrouwen op je intu´tie.
Vergroten van communicatie- en sociale vaardigheden.
Voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals bijvoorbeeld pesten.

.