Heeft uw kind moeite om de rust te vinden? Wordt uw kind snel boos? Heeft uw kind moeite om zichzelf te beheersen? Wordt uw kind gepest? Heeft uw kind geen vriendjes? Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen? Heeft uw kind moeite om zijn grenzen aan te geven?

Dit kunnen allemaal redenen zijn om aan de training Rots en Water mee te doen! Woont u in IJsselstein of in de regio Utrecht meldt u dan aan bij Sterk door rots en water in IJsselstein. In een veilige omgeving zal uw kind het beste groeien. Wij bieden een gezellige en ontspannen sfeer. Elk kind mag zijn wie hij is en zal de ruimte krijgen om zich te laten zien.

Er zijn situaties in het dagelijks leven, waarin uw kind niet weet hoe mee om te gaan. Pesten of gepest worden is daar een duidelijk voorbeeld van. Tijdens de training Rots en Water bij Sterk door Rots en Water in IJsselstein helpen wij uw kind om met moeilijke situaties om te gaan. Dit doen we dmv. sport en spel. We leren dat ze soms een rots (kracht, sterk zijn, voor jezelf opkomen, weerbaar) moeten zijn en soms water (rust, meegaand, in vriendschap, sociaal vaardig).

  Hoe doen we dat?:

 • Door bewustwording van het eigen lichaam en het eigen kunnen (zelfreflectie), zal     het makkelijker worden om in moeilijke situaties adequaat te reageren. Ze zullen     zelfvertrouwen krijgen.
 • Door het aanrijken van andere mogelijkheden die er zijn om te reageren tijdens     moeilijke situaties(zelfbeheersing).
 • Door te wijzen op de positieve eigenschappen van uw kind.
 • Door een fysieke training. Actief bezig zijn is voor kinderen fijner en meer     ontspannen. Kinderen voelen en reageren.
 • Door te leren letterlijk en figuurlijk sterk op je benen te staan. Weerbaar zijn en     duidelijk worden in moeilijke situaties. Hierdoor kunnen kinderen sociale contacten     makkelijker aangaan.
 •  

  Zelfvertrouwen

  We leren de kinderen een powerpose aan te nemen. Dit is een krachtige houding waarin het kind zich...

  Pesten

  Wordt uw kind gepest? In de cursus rots en water leren wij uw kind pestgedrag te negeren...

  Grenzen aangeven

  We leren de kinderen hun grenzen te voelen, te verdedigen en de grenzen van anderen aan te...